Fleksible og tilgjenglige fagfolk til rett pris


Felles for våre tjenester er at du betaler først når vi har funnet en kandidat som du velger å leie inn. 

Vikariater, engasjementer og prosjektansettelser

Når du leier inn en vikar fra MB Flex er vikaren ansatt hos oss og leid ut til deg. Det betyr at du ikke trenger å tenke på sosiale kostnader som arbeidsgiveravgift, feriepenger, sykelønn og forsikring. Vi tar oss av administrasjonen som timeføring fakturering og lønnsutbetalinger, og vi har enkle og godt etablerte rutiner for de fleste eventualiteter. Prisen for innleie av vikar avhenger av vikarens lønn, og det påregnes en faktor som dekker sosiale kostnader og vår fortjeneste. Selv om MB Flex er fagspesialister har vi konkurransedyktige betingelser sammenliknet med generalistene.

Alle vikarer er omfattet av vikarbyrådirektivet.

Formidling av freelancere

Freelancere oppgir sin pris pr. time. Denne kan variere fra under 400,- til over 1.500,- avhengig av freelancerens spisskompetanse, meritter og ikke minst størrelsen og lengden på prosjektet. Det er ikke uvanlig å operere med pris pr. uke eller måned i lengre oppdrag.

Når vi finner en freelancer som du ønsker å benytte deg av hjelper vi dere med å bli enige om en riktig og rettferdig pris. MB Flex legger på 10% av avtalt pris og hånterer fakturering.

Du har naturligvis anledning til å bli enig om å ansette kandidater du leier inn gjennom oss eller treffer i våre prosesser. Da beregner vi en gunstig rekrutteringsavgift.

Hva er rett for deg?

Vi starter gjerne med å lete etter rett kompetanse og person for ditt behov og din bedrift, og finner ut av hva som er den beste måten å formidle oppdraget på etterpå. På den måten kan vi eksponere ditt oppdrag for både potensielle vikarer og freelancere. I MB Flex treffer du erfarne rådgivere som har tatt del i mange rekrutterings- og bemanningsprosesser, og som hjelper deg med en effektiv og økonomisk prosess.

Kontakt oss