Freelanceoppdrag

  • Freelanceoppdrag

Å jobbe som freelancer innebærer at du tilbyr dine tjenester til bedrifter som trenger akkurat din kompetanse. Mange designere, utviklere, tekstforfattere, AD'er, prosjektledere og spesialrådgivere har funnet ut at dette er en måte å jobbe fritt og selvstendig med det de elsker.

Vi i MB Flex er i kontakt med et stort antall bedrifter med behov for ressurser innenfor kommunikasjon, markedsføring og utvikling. Vi har i dag et stort freelancenettverk vi formidler disse forespørslene til, og vi sørger for at rett freelancer og rett oppdrag finner hverandre.

Om du ikke allerede har registrert deg i nettverket bør du finne frem CV, portfolio og adresse til din nettside og fylle i din informasjon.