MB Flex ser dagens lys

WeLance har byttet navn til MB Flex. Vi jobber med freelancere, utleie og vikarformidling til markedsførere, byråer og medieselskaper.
MB Flex ser dagens lys
MB Flex ser dagens lys

Endringene innen kommunikasjon, reklame og media har vært formidable de siste årene. Blant annet ved at ting går raskere enn før, planleggingshorisontene er kortere og kompetanse-kravene har spissere. Dette har brutt ned gamle strukturer og skapt behov for nye.

- Selv om rekruttering og lederutvelgelse alltid har vært vårt primære fokus i Mediabemanning, har vi også levert vikariater, prosjektansettelser og freelancere til våre kunder. Nå ser vi en økt etterspørsel og en større endring i arbeidsmetodikken rundt omkring og da er tiden inne for en fokusert satsning på nye måter å bemanne bransjen på. MB Flex skal bistå med vikarer, engasjement- og prosjektansettelser og freelancere til byråer, mediehus og markeds- og kommunikasjonsavdelinger, forteller daglig leder i Mediabemanning Henrik Sandberg. 

Fleksibel arbeidskraft er ikke noe nytt for Mediabemanning, som lenge har levert vikartjenester og som for to år siden etablerte freelancenettverket WeLance. Nå blir begge tjenestene en del av det nye byrået som får navnet MB Flex. Med dette vil MB Flex ha et rendyrket tilbud innen fleksibel arbeidskraft, uavhengig av arbeidsform.

Ole A. Janzso vil lede det nye byrået. Han har vært rådgiver og partner i Mediabemanning siden 2004.

- Ole sin kompetanse og lange erfaring fra rekruttering i Mediabemanning vil gjøre at vi kan bistå våre kunder med å løse både enkle og kortsiktige, samt større og mer komplekse behov for fleksibel bemanning av prosjekter, sier Henrik Sandberg

- Vi har allerede snakket med mange i bransjen og blitt møtt med entusiasme og stor interesse for våre tjenester. Kombinasjonen av erfaring og kompetanse fra fagområdene og et stort kandidat og freelancenettverk gjør oss leveransedyktige fra dag én. Det er mye ny kompetanse der ute, og mange bedrifter som beveger seg inn i uoversiktlig farvann. Da er fleksible bemanningsløsninger en god måte å møte behovet for ressurser og kompetanse på, sier Ole Janzso.

Tommy Gaustad som etablerte WeLance i samarbeid med Mediabemanning går ut av den daglige driften, men vil fortsette på eiersiden og sitte i selskapets styre.

 Har du spørsmål om det nye selskapet kan du kontakte Ole på tlf. 977 74 771